آرامگاه حضرت مسلم بن عقیل (ع)

آرامگاه حضرت مسلم بن عقیل (ع)

آرامگاه حضرت مسلم بن عقیل (ع) جنب مسجد معظم كوفه و در ركن جنوب شرقى آن قرار گرفته است. او سفير امام حسين(ع)، اولين شهيد نهضت عاشورا، حضرت مسلم بن عقيل بن أبي طالب (ع) میباشد. امام حسين (ع) در سال 60 هجرى پسر عموى خويش، مسلم بن عقيل را به عنوان سفير ايشان به عراق فرستاد. حضرت مسلم در جنگى نابرابر، در روز هشتم ذي حجه همان سال در شهر كوفه به شهادت رسيد.

صحن بارگاه چهار در دارد كه سه تاى آنها به مسجد معظم كوفه راه دارند و در چهارم نیز رو به خيابان میباشد. بر قبر مطهر گنبد طلايى باشكوهى با ارتفاع 28 متر قرار دارد. هر يک از آجرهاى اين گنبد با طلاي خالص به مقدار دو مثقال و نيم بوشانده شده است.
مرقد هانی بن عروه در این آرامگاه قرار گرفته است. جنب ضريح مطهر رواق قرار دارد. سقف رواق آينه‌كارى و ديوارهاى آن با كاشى هفت رنك بوشانده شده است. پشت ضريح مطهر آرامكاه مختار بن أبى عبيده ثقفى قرار دارد.

مطالب بیشتر