آرامگاه سلطنتی دودمان چینگ و مینگ

آرامگاه سلطنتی دودمان چینگ و مینگ

آرامگاه سلطنتی دودمان چینگ و مینگ که شامل آرامگاه‌های دودمان چینگ و و دودمان مینگ است، این منطقه که شامل آرامگاه‌های زیر می‌باشد در سال‌های ۲۰۰۰ ،۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ از سوی کشور چین  در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیدند.

آرامگاه شیانلینگ

آرامگاه های چینگ خاوری

آرامگاه های چینگ باختری

آرامگاه دودمان مینگ

آرامگاه مینگ شیائو لینگ

آرامگاه چانگ یوچون

آرامگاه چیو چنگ 

آرامگاه وو لیانگ  

آرامگاه وو چن

آرامگاه ژو دا       

آرامگاه لی ونچونگ             

آرامگاه یونگلینگاز دودمان چینگ

آرامگاه فولینگ از دودمان چینگ

آرامگاه مینگ

مهم ترین این آرامگاه‌ها ، مینگ است. آرامگاه مینگ یکی از دیدنیهای پکن چین، در منطقه چانگ پینگ در ۵۰ کیلومتری شمال غرب شهر پکن قرار گرفته است. مجموعه ای از مقبره‌های سلاطین دوران مینگ بوده و چیزی حدود ۱۲۴ کیلومتر مربع مساحت دارد.

این آرامگاه شامل مجموعه ای از ۱۳ آرامگاه از پادشاهان سلسله مینگ (۱۳۶۸-۱۶۴۴) می باشد که در مجموع شامل ۷ معبد برای کانکوبینز و یک قبر برای ائونوچز میباشد.

این سیزده آرامگاه از لحاظ سبک معماری و تزئینات کاملا مشابه و یکسان هستند و تنها تفاوت آنها در اندازه آنها می باشد. ۳ مورد از این مقبره ها به روی عموم باز است و از یک سری سالن بزرگ، گنبدهای تو در تو و تزئینات بسیار پیچیده و زیبا تشکیل شده اند.

بزرگترین آنها معبد چانگ لینگ و کوچکترین آن معبد یونگ میباشد. تمامی این معابد توسط مسیری به نام راه مقدس به یکدیگر مرتبط می شوند.

قدیمی ترین معبد آرامگاه چانگ می باشد که در سال ۱۴۰۹ و به مدت چهار سال احداث گردید که محل دفن سومین امپراطور سلسله مینگ میباشد.

این معبد دارای ۳ حیاط است که کف و سالنهای آن با کاشیهای لعابدار تزئین شده است.

نقشه گوگل

مطالب بیشتر