آرامگاه سید ابراهیم مجاب

آرامگاه سید ابراهیم مجاب

آرامگاه سید ابراهیم مجاب در رواق غربى حرم مطهر امام حسين (ع) واقع شده است. نام كامل ایشان سيد ابراهيم بن محمد بن موسى بن جعفر (ع) میباشد. او نابينا بود و دركوفه زندگى مى‌كرده است. در سال 247 (هجری قمری) كه المنتصر فرزند متوكل عباسى اجازه داد شيعيان به زيارت كربلا مشرف شوند، به كربلا آمده و درآنجا سكونت اختياركرد. نقل شده است كه چون سيد ابراهيم مجاب به كربلا رسيد به قبر شريف نزديك شد وگفت: السلام عليك يا جداه و از داخل روضه شريفه اين ندا برخاست كه : و عليك السلام يا ولدى، ازآن روز به بعد مردم او را (مجاب) لقب دادند.

هنگاميكه سيد ابراهيم مجاب درگذشت او را در صحن آن روزگار دفن كردند و بعدها كه روضه شريفه بزرگتر شد محل ضريح سيد ابراهيم در رواق غربى قرار گرفت. روى ضريح او صندوقى از چوب ساج قرار دارد و در آن پنجره‌اى فولادى تعبيه شده كه بعدها آن را تغيير داده و بجاى آن پنجره‌اى برنزى نصب كردند كه در سالهاى اخير آن را نيز تجديد نمودند. شيعيان پس از مشرف شدن به حرم، معمولا به زيارت سيد ابراهيم مجاب نيز مشرف میشوند.

مطالب بیشتر