آرامگاه پیر پالاندوز مشهد

آرامگاه پیر پالاندوز مشهد

شیخ محمد عباسی از عارفان صاحب کرامت و هم‌دوره شیخ بهایی در قرن دهم هجری بود که در روستای کارده، یکی از روستاهای اطراف شهر مشهد متولد شده بود. می‌گویند شیخ محمد عارف از عرفای سلسله ذهبیه بوده که بعدتر به تشیع روی آورده است. شیخ محمد عارف گرچه شخصیت معنوی و علمی بزرگی بوده است، اما همانند مردمان عادی برای گذران زندگی به شغل پالان دوزی (پاره دوزی) مشغول بود و این گونه بود که به پیر پالان دوز شهرت یافت. پیر پالان دوز علاوه بر آن که عارفی والا مقام بود، در خطاطی و کیمیاگری تبحر داشت. شیخ محمد در خط ثلث استاد بوده و هفت سوره از قرآن نگاشته شده به خط خوش ایشان موجود است. یکی از جاذبه های تاریخی شهر مشهد آرامگاه پیر پالاندوز است که در خیابان نواب صفوی، ضلع شرقی حرم امام رضا (ع) واقع شده است . مقبره  پیر پالان‌دوز شامل بنایی چهارگوش با گنبدی بر فراز آن،‌ و ایوانی آجری در مقابل است . سطح گنبد پیازی شکل فراز بناآرامگاه پیر پالان‌دوز مشهد  که بر روی گردنی استوانه‌ای شکل استوار شده، دارای پوشش ساده‌ای از کاشی فیروزه‌ای است. شکل کلی بنا و بازمانده‌های نقاشی‌های درون آن، بنا را اثری از دوران صفوی معرفی می‌کند. بنای آرامگاه پیر پالان دوز که در سال ۱۳۵۶ به ثبت ملی رسیده است. 

مطالب بیشتر