حرم حر بن یزید ریاحی

حرم حر بن یزید ریاحی

حرم حر بن یزید ریاحی در 9 کیلومتری شهر کربلا در نزدیک منطقه‌ای به نام کمالیه در کشور عراق قرار گرفته است. حر بن یزید از یاران امام حسین(ع) بوده است که در روز عاشورا در مواجهه با سپاهیان عبیدالله بن زیاد به شهادت رسید.

پس از واقعه عاشورا، قومی از بنی اسد، امام حسین(ع) را خاکسپاری کردند. سپس علی اکبر را در پایین پای پدر و حضرت ابوالفضل را در محل شهادتش در کنار رودخانه فرات به خاک سپردند. سپس قبری بزرگ کندند و سایر شهدا را در آن به خاک سپردند. به گفته سید محسن امین، موقع دفن شهدای کربلا توسط افراد قبیله بنی اسد، گروهی از قبیله حر، مانع دفن جسد حر همراه با دیگر شهدای کربلا شدند و جسد وی را در جایی که در قدیم به آن (نواویس) می‌گفته‌اند، به خاک سپردند.

شاه اسماعیل شنید که برخی از شیعیان در مورد حر بدگمان‌ شده اند. به سوی قبر وی رفت و دستور داد تا قبرش را باز کنند. جنازه تازه را در قبر دید، گویی که هم‌اکنون کشته شده است. بر سر او دستمالی بسته شده بود که امام‌حسین(ع) با دست خود بر روی پیشانی‌اش بسته بود. شاه اسماعیل خواست تا آن را برای تبرک بردارد. دستور داد آن دستمال را باز کردند. خون از زخم پیشانی سرازیر شد. زخم را با دستمال دیگری بستند، ولی نتوانستند جلوی خون‌ریزی را بگیرند. آنان متوجه شدند که خون‌ریزی را فقط با دستمال قبلی می‌توان متوقف کرد. پس شاه اسماعیل برای تبرک، تکه‌ای از آن را برداشت و باقی آن را بر روی زخم پیشانی حر بستند و خون‌ریزی متوقف شد. با این حادثه اعتقاد شاه اسماعیل و آنها که این ماجرا را دیدند، درباره حر بسیار زیاد شد.

مطالب بیشتر