خیابان مانِرهیم هلسینکی

خیابان مانِرهیم هلسینکی

خیابان مانِرهیم که نامش را از یکی از رهبران نظامی فنلاند و دولتمردان برجسته گرفته‌ است، خیابانی اصلی در شهر هلسینکی به شمار می‌رود. البته در اصل نام این خیابان چیز دیگری بود اما به خاطر رژه‌ای که او طی جنگ داخلی سال 1918 در امتداد آن انجام داده بود نامش را تغییر دادند.  با قدم زدن در طی خیابان مانرهیم از کنار بسیاری از محوطه‌های اصلی فرهنگی که در ادامه آن‌ها را معرفی می‌کنیم عبور خواهید کرد. جاذبه‌هایی مانند ساختمان پارلمان، مغازه‌های متعدد و برخی از بهترین رستوران‌های شهر. در این خیابان به تمام ترامواها و اتوبوس‌هایی که شما را به هر جای شهر یا هر قسمت دیگر فنلاند می‌برند دسترسی خواهید داشت. این خیابان از اروتایا در مرکز شهر آغاز می‌شود و به سمت شمال حرکت کرده تا به دیپارتمنت استور اشتوک مان برسد. بعد از آن هم مسیر خود را به عنوان یک شاهراه اصلی ادامه می‌دهد. می‌توانید تمام این افتخارات را در مجسمه یادمانی مانرهیم سوار بر اسب هم ببینید. این مجسمه بیرون موزه هنر مدرن «کیاسما» قرار دارد. 

مطالب بیشتر