دیوار هادریان

دیوار هادریان

دیوار هادریان یکی از بناهای تاریخی انگلستان است که در فهرست میراث فرهنگی یونسکو به ثبت رسیده است. این دیوار به دستور هادریان، امپراتور روم در سده دوم میلادی به سال ۱۲۲ پس از میلاد در شمال انگلستان امروزی ساخته شد.این دیوار حدود 300 به عنوان مرز قسمت شمال غربی امپراتوری روم را مشخص می کرده است.

طول این دیوار 73 کیلومتر بود کل بخش شمالی انگلستان تا دریا را پوشش می‌داد. بر همین اساس معروف ترین قسمت این دیوار که مربوط به امیراتوری روم می شود در سال 1987 به ثبت جهانی رسید.

هدف از ساخت اين ديوار جلوگيری از هجوم قبايل پيكتيش به نواحی جنوی ديوار و ايجاد امنيت و ثبات اقتصادی در اين مناطق بود. اين ديوار نشان‌گر سرحدات امپراتوری روم در شمال بوده است و همچنين مستحكم‌ترين مرز اين امپراتوری محسوب می‌شده است

مصالح ساخت

این دیوار از جنس سنگ و كلوخ بوده و ساخت آن در عرض ۱۰ سال با همكاری سربازان سه لژيون ارتش روم تكميل شد.

در ساخت اين ديوار از معادن محلی سنگ آهک نیز استفاده می‌شده است، اما در قسمتی از اين ديوار كه در غرب ايرتينگ قرار دارد، به خاطر فقدان منابع سنگ آهک سطحی، از كلوخ برای ساخت ديوار استفاده شده است. قسمت كلوخی ديوار هادريان ۶ متر پهنا ۵/۳ متر ارتفاع دارد. 

این دیوار در سال ۱۸۰ ميلادي و نيز در سال‌هاي ۱۹۶ و ۱۹۷، مورد حمله سنگين قبايل شمالی قرار گرفت و متحمل خساراتی نيز شد. اما پس از سركوب قبايل شمالی توسط امپراتور سپتيموس سوروس در حوالی سال ۲۰۰ ميلادی، آرامش نسبی بر ديوار هادريان حكمفرما شد. پس از تضعيف امپراتوری روم در اوايل قرن پنجم ميلادی و خروج نيروهای رومی از انگلستان در سال ۴۱۰ميلادی، ديوار هادريان به حال خود رها شد. از آن پس بسياری از بخش‌های ديوار تخريب شد و سنگ‌های آن براي ساخت و ساز در دهكده‌های دور و نزديک مورد استفاده قرار گرفت. اين روند حتی تا قرن بيستم نيز ادامه داشت.

امروز يكی از مهم‌ترين جاذبه‌های توريستی در شمال كشور انگلستان است. اكثر گردشگرانی كه از اين ديوار بازديد می‌كنند، از يكی از دو شهری كه در دو سر غربی و شرقی ديوار قرار دارند، يعنی كارلايل و نيوكاسل، راهی بازديد از مناطق مختلف ديوار می‌شوند.

بنياد ميراث انگلستان نيز اين ديوار را «مهم‌ترين يادگار به جا مانده از روميان در بريتانيا» توصيف مي‌كند.  

مطالب بیشتر