غار مرآفتاب

غار مرآفتاب

غار مرآفتاب در دامنه کوه بیستون کرمانشاه و حد فاصل غارهای مر تاریک و مردودر واقع شده است. طول غار ۲۶ متر و دهانه آن به سمت شمال شرقی است که ۶ متر ارتفاع دارد و به تدریج از ارتفاع آن کم می‌شود. مساحت غار مر آفتاب ۱۶۰ متر است.این غار ظرفیت اسکان گروه‌های پارینه سنگی را داشته و می‌توانسته به عنوان اقامتگاه فصلی مورد استفاده قرار گیرد.

سنگ‌های شناسایی شده از این غار «چرت» و «ژاسب» است و بیش‌تر به صورت تراش‌های ساده، تراش‌های وازده و سنگ مادر دیده می‌شود. ابزارهای سنگی ساخته شده، شامل خراشنده‌ها و سوراخ‌کننده‌ها است. علاوه بر مصنوعات سنگی، در کف غار ابزاری از جنس استخوان کشف شده که به شکل مثلث است. در بخش تحتانی این ابزار سه سوراخ وجود دارد. یکی از این سوراخ‌ها بر لبه جانبی ابزار است. متأسفانه کاربرد این قطعه استخوان مشخص نیست. ابزارهای سنگی شناسایی شده از این غار نیز متعلق به دوره موستری است.

این غار  در تابستان 1365 توسط فریدون بیگلری (از باستان شناسان برجسته کشور) کشف و بررسی شد و تعدادی ابزار سنگی و یک ابزار استخوانی طی این بررسی بدست آمد. این مصنوعات سنگی ویژگی‌های صنعت موستری را دارا بوده و از سنگ «ژاسب» و سنگ «چِرت» ساخته شده‌اند.

این ابزار شامل خراشنده‌ها و سوراخ کننده‌ها است و وجود سنگ‌های مادر و تراشه‌های وازده احتمالاً حاکی از آن است که برخی مراحل تولید در خود غار انجام می شده است.

این ابزارها مربوط به دوره پارینه سنگی میانی است، ولی به نظر می‌رسد که یک شیء استخوانی که هنوز کاربری آن نامشخص است، مربوط به پارینه سنگی جدید باشد.

مطالب بیشتر