مرقد امیرکبیر در کربلا

مرقد امیرکبیر در کربلا

مرقد امیر کبیر در کربلا درست در حجره جنوب شرقی صحن یا حیاط مسقف شده فعلی حرم سید الشهدا، واقع شده است. به عبارت دیگر کسانی که در صف نخست نماز جماعت، در مکان مسقف شده کنونی بایستند، مرقد امیرکبیر در موازات شانه چپ آنها جای گرفته است. در حال حاضر پس از مرمت‌های جدیدی که صورت گرفته است، سنگ مزاری برای ایشان، روی دیوار حجره نصب شده، تا نشانی از آن بزرگ مرد باشد. 
اشاره کنم که برابر روایات تاریخی، پس از شهادت امیر، ابتدا او در کاشان به خاک سپرده شده است. اما برابر خواست همسر ایشان (عزت الدوله) که نقش بزرگی کنار مجاهدت و پایداری او داشت، می‌دانست جسم بی جان او نیز نباید نزد شاهان قاجار باشد. به همین دلیل کالبد امیر را به کربلا حمل کرد و در مکان اشاره شده دفن نمود. آن زمان شعری برای سنگ مزارش نگاشته شد تا گواه بر شهادت و سعادت او در آسمان و جهنمی بودن قاتلانش باشد.

مطالب بیشتر