مزار طفلان مسلم

مزار طفلان مسلم

مزار طفلان مسلم در کنار رود فرات در چهار فرسنگی شهر کربلا، شهری به نام مُسَیِّب قرار گرفته است. در نزدیکی این شهر آرامگاهی است که گویند قبر محمد و ابراهیم، پسران مسلم بن عقیل در آن قرار دارد.

طفلان مسلم اصطلاحی است میان شیعیان که اشاره دارد به ابراهیم بن مسلم بن عقیل و محمد بن مسلم بن عقیل، دو پسر مسلم بن عقیل و از همراهان حسین بن علی که در واقعهٔ کربلا حضور داشته و کشته شدند.

ماجرا گشته شدن طفلان مسلم

پس از شهادت امام حسین(ع)، محمد و ابراهیم فرزندان مسلم بن عقیل به اسارت گرفته شدند. آنها را به دستور عبید‌الله بن زیاد در کوفه زندانی کردند. این دو نوجوان یک سال در زندان به سر بردند. سپس با کمک مشکور، پیرمرد زندانبان که هوادار اهل بیت(ع) بود، شبانه از زندان گریختند. آن دو شب را به خانه زنی پناه بردند که شوهرش در سپاه ابن زیاد بود.

صاحب‌خانه وقتی متوجه آنان شد، آن دو را کنار فرات برد و سر از تن‌شان جدا کرد و پیکرشان را در فرات و سرهای آن دو را برای دریافت جایزه، نزد ابن زیاد برد. البته در گزارش این خبر تردیدهای نیز وجود دارد. به طوری که بعضی از علما میگویند این دو نوجوان مربوط به جعفر طیار باشد و بعضی دیگر میگویند شاید فرزندان عبدالله بن جعفر باشد.

تعزیه طفلان مسلم(ع) از تعزیه‌های دهه اول محرم است. موضوع این تعزیه که معمولا در روز سوم اجرا می‌شود، شهادت دو پسر مسلم بن عقیل‌ است که از مدینه همراه پدر به کوفه آمدند و اسیر شدند. در این تعزیه ماجرای اسارت و شهادت فرزندان مسلم و عاقبت قاتل آنها بازگو می‌شود.

مطالب بیشتر