مزار علامه امینی

مزار علامه امینی

مزار علامه امینی در شهر نجف و در نزدیکی حرم امیرالمومنین قرار دارد. در کنار قبر علامه امینی موزه کوچکی از عکس و دست نوشته های ایشان نیز قرار دارد.

برای رسیدن به این آرامگاه کافیست از باب قبله امیرالمومنین خارج شده و خیابان روبه‌رویی را مستقیم طی کنند. از آرامگاه علامه امینی به صورت پیاده حدود 10 دقیقه از باب قبله امیرالمومنین فاصله میباشد. کنار منزل امام خمینی کوچه ای قرار دارد که اگر وارد آن شوید. پس از کمی پیاده روی به آرامگاه میرسید.

علامه امینی صاحب الغدیر در سـال 1320 هـ.ق مطـابق بـا 1281 هـ.ش در روستاى (سردها) از تـوابع شهرستان سراب دنیا آمد. ایشان در مقام اجتهاد، منزلت و جایگاه والایی داشتند و بیشتر ساعات ایشان به تحقیق و مطالعه می‌گذشت. از منابع علمی اسلامی توشه برمی‌گرفت. در تفسیرحدیث، تاریخ و علم رجال صاحب‌نظر بودند. 

مطالب بیشتر