مسجد الخضراء

مسجد الخضراء

مسجدالخضراء یا جامع‌الخضراء (مسجد سبز) از مساجد قدیمی شهر نجف که اکنون بخشی از حرم امیرالمؤمنین(ع) و محل دفن سید ابوالقاسم خویی میباشد. مسجد الخضراء محل تدریس آیت‌الله خویی نیز بوده است. این مسجد پس از سقوط حکومت بعث عراق به اهتمام آیت‌الله سیستانی بازگشایی شد.

علت نام‌گذاری مسجد معلوم نیست اما نقل شده چون این مسجد بعد از بنای عمارت حرم ساخته شده، مسجد الحضرة (مسجد حرم، مردم عراق به حرم، حضرة می‌گویند) نام گرفته و بعدها این نام نزد مردم تغییر کرده و مسجد خضرة شده باشد. برخی نیز احتمال داده‌اند وجود رنگ سبز در بخشی از این مسجد سبب این نام‌گذاری شده است.

علت دیگر اینکه در آن فضا، سبزی کشت شده بود و یا بازارچه سبزی‌فروش‌ها وجود داشته، به مسجد خضرة (سبزی) نام گرفت. نظر چهارم این است که این مسجد را “الخضراء” (خواهر عمران بن شاهین) بنا نهاد و به این نام معروف شد.

این مسجد دو درب دارد. درب داخلی که به صحن راه دارد و در ایوان سوم سمت شرقی، جنب آرامگاه سید ابوالقاسم خویی است. این درب، از طریق یک راهروی کوچک به آرامگاه آیت‌الله خویی و از طرف دیگر به مسجد راه دارد. درب دوم در دیوار خارجی واقع است. بعد از این درب، حیاطی قراردارد که شامل وضوخانه و کفش‌داری بوده و بالای آن طبقه دوم قرار دارد. سقف حیاط به شکل مثلث بوده و از شیشه و چارچوب‌های آهنی ساخته شده است.

مطالب بیشتر