معبد جوخنگ

معبد جوخنگ

معبد جوخنگ معروف به Qoikang، جوکنگ، جوخنگ و زوگلاگکانگ یکی از معابد بودایی در میدان بوخور لهاسا پایتخت تبت در چین است. این معبد یکی از مهم‌ترین اماکن مقدس و معابد تبتی‌ها محسوب می‌شود.

این معبد در حال حاضر توسط مدرسه Gelug نگهداری می شود، اما آنها اجازه می‌دهند تمام فرق بودایی برای عبادت به این معبد بیایند.  سبک معماری این معبد نیز، ترکیبی از سبک هندی،تبتی و نپالی است.

این معبد حدود 2.51 هکتار وسعت دارد و هنگام ساخت آن در قرن 7 میلادی، فقط شامل دو طبقه و 8 اتاق بود. کف این معبد آجری، ستونها و درهای آن چوبی و حکاکی شده است. در دوره توبو، بین پیروان بودیسم و مذهب بومی Bon درگیری بوده است. پس از سال 1409 و در طی حکومت دودمان مینگ این معبد توسعه زیادی پیدا کرد. در قرن 11 نیز طبقات دوم و سوم سالن بودا و ساختمانهای جانبی آن ساخته شدند. سالن اصلی نیز دارای 4 سالن بودا است.

روی این معبد به افتخار شاهزاده خانم Princess Bhrikuti به سمت نپال و در جهت شرق به غرب است. علاوه بر این، دروازه اصلی معبد رو به غرب است.این معبد  در امتداد یک محور هماهنگ شده است، با شروع یک طاقی و به دنبال آن سالن بودا، پاساژ محصور، یک کلیسا، آتیوس و یک خوابگاه برای لاماها (راهبان). در داخل ورودی، چهار “پادشاهان نگهبان” (Chokyong)، در هر دو طرف وجود دارد.معبد اصلی در طبقه همکف است. همچنین در طبقه اول، نقاشی های دیواری، محل اقامت برای راهبان و یک اتاق خصوصی برای دالایی لاما است، و برای راهبان و کلیساها در تمام چهار طرف حرم وجود دارد. معبد از چوب و سنگ ساخته شده است. معماری آن ویژگی سبک بودایی تبتی بوده که با تأثیرات چین، طراحی Vihara هند و نپال. سقف با کاشی های برنزی طلایی، مصنوعی و سالن های تزئین شده پوشیده شده است.

 

نقشه گوگل

مطالب بیشتر