مقام شیر فضه

مقام شیر فضه

مقام شیر فضه در بین الحرمین کربلا در بازار مسگرها قرار گرفته است. متولیان این مقام میگویند این جا، مکانی است که فضه  (نام خادم حضرت فاطمه(س) )، با شیری که بعد از عاشورا از جسد امام حسین (ع) و شهدای کربلا محافظت میکرده، ملاقات داشته است. از بعضی کتب تاریخی و روایی نیز برای آن سندهایی ذکر کرده‌اند. اما بررسی ها این واقعه را و علی الخصوص مکان این رویداد را با تردید جدی روبرو کرده است.

روایت به صورت زیر میباشد:

کلینی از راویان نقل کرده است: «آن زمان که امام حسین به شهادت رسید، دشمنان خواستند اسب بر بدنش بتازند. فضه به زینب گفت: ای خاتون من، سفینه غلام رسول خدا در سفر دریا بر کشتی سوار بود، کشتی شکست و او به جزیره‌ای پناه برد. ناگاه شیری را دید، به شیر گفت: من غلام رسول خدا هستم. شیر همهمه کنان در جلوی او به حرکت افتاد تا راه را به وی نشان داد و آن شیر اکنون در ناحیه‌ای آرمیده است، به من اجازه دهید نزد شیر بروم و به او بگویم که آنان فردا می خواهند چه کنند؛ پس فضه نزد شیر رفت و به او گفت: آیا میدانی اینان فردا میخواهند با ابی عبدالله (ع)چه کنند؟ میخواهند اسب بر بدنش بتازند. آنگاه شیر برخاست، آمد و دستهایش را بر جسد امام حسین(ع) گذاشت، پس اسب سواران دشمن به سوی جسد آمدند. هنگامیکه شیر را دیدند ابن سعد (لعنت الله علیه) به آنان گفت: این یک فتنه است، آن را برنیانگیزید و برگردید. پس آنان برگشتند.»

مطالب بیشتر