مقبره سرباز ناشناس ورشو

مقبره سرباز ناشناس ورشو

مقبره سرباز ناشناس ورشو ، این یکی از چنین مقبره های ملی بسیاری از ناشناخته ها است که پس از جنگ جهانی اول بنا شده است و مهمترین این اثر تاریخی در ورشو لهستان است .

بنایی Grób Nieznanego Żołnierza مقبره در شهر ورشو ، لهستان که به سربازان گمنام که جان خود را برای لهستان داده اند اختصاص داده شده است . این مقبره نمادین یادبود میلیون ها سرباز که جان خود را فدا کردند برای نبرد برای آزادی لهستان است .

خاکستر مدفون Lvov و یک گلدان با خاک از میدانهای جنگ جهانی اول در خاک سپرده شده است. امروز این مقبره شامل سنگ مرمرهایی از هر میدان نبرد است که سربازان لهستانی در قرن گذشته سقوط کردند . شعله ابدی در کنار مقبره نگهداری می شود. آن را توسط یک نگهبان افتخاری نظامی ، که هر روز ظهر تغییر می کند ، مشاهده می کند .

این بنای تاریخی ، واقع در میدان پیسودسکی ، تنها بخش بازمانده از کاخ ساکسون است که تا زمان جنگ جهانی دوم این نقطه را اشغال کرده است. از تاریخ 2 نوامبر سال 1925 مقبره جسد ناشناس یک سرباز جوان را که در دوران دفاع از لوو سقوط کرده بود ، نگه می دارد. از آن زمان به بعد ، زمین از میدان های جنگی بی شماری که سربازان لهستانی در آن جنگیده اند ، به زخم های مستقر در ستون های بازمانده کاخ ساکسون اضافه شده است.

مقبره دائماً با شعله ابدی روشن می شود و به وسیله پست نگهبانی که توسط سه شرکت گردان 1 گارد ، نماینده هنگ افتخاری نیروهای مسلح لهستان تهیه شده است ، کمک می کند. در آنجا است که بیشترین یادبودهای رسمی ارتش در لهستان و آنجا برگزار می شود که نمایندگان خارجی هنگام بازدید از لهستان ، تاج گل می زنند.

مطالب بیشتر