موزه های کاپیتولین ایتالیا

موزه های کاپیتولین ایتالیا | Capitoline Museums Of Italy

موزه های کاپیتولین که شامل گروهی از آثار هنری و باستان شناسی است و در پیازا دل کامپیدو گلیو در بالای تپه کاپیتول در رم پایتخت ایتالیا قرار دارد.

در گذشته محل این موزه ها در میدان ذوزنقه ای شکل پالازو دی کونسرواتوری و پالازو نوو قرار داشته که نقشه آنها توسط میکل آنژ در سال 1536 کشیده شده و طی یک دوره 400 ساله اجرا شدند. تاریخ این موزه ها تا زمانی که سیکتوس چهارم یک مجسمه از برنز را به مردم رم اهدا کرد و آنها را در تپه کاپیتول قرار دارد یعنی تا سال 1471 میتوان دنبال کرد.

این مجموعه موزه ها که در حال حاضر متعلق به شهرداری رم هستند شامل تعداد زیادی مجسمه، کتیبه، جواهرات سکه و آثار مربوط به دوره های قرون وسطی و رنسانس هستند.

درهای این موزه ها که به عنوان اولین موزه در جهان نیز میباشد در سال 1734 به دستور کلمنت دوازدهم برای بازدید عموم مردم گشوده شد.

بنای موزه که از سه ساختمان اصلی تشکیل شده است و قدمت ساخت آنها به قرن های 12 و 16 و 17 میلادی بازمیگردد.

مجسمه نصب شده مارکوس آئورلیوس سوار بر اسب که در مرکز میدان امپراتور مارکوس آئورلیوس یک کپی است و اصل آن میزبان این موزه میباشد که آثار هنری دیگر نیز مانند گائول در حال مرگ و مجسمه ای از رومولوس با نام لوپا کاپیتولینا که هر دو از برنز ساخته شده اند هم در این موزه جای دارد.

با آنکه بسیاری از مجسمه های رمی به دستور کلیساهای مسیحی و مقامات در قرون وسطی ویران شدند اما این مجسمه حفظ شد با این باور اشتباه که امپراتور کنستانتین کسی که مسیحیت را مذهب رسمی امپراتوری رم قرار دارد، را به تصویر کشیده است.

 

 

نقشه گوگل