موزه هنرهای زیبای مونترال

موزه هنرهای زیبای مونترال

موزه هنرهای زیبای مونترال در زبان فرانسوی با نام (Musée des beaux-arts de Montréal) شناخته میشود به دلیل اینکه بیشتر مردم این شهر فرانسوی زبان هستند. این موزه هنر در مونترال بزرگترین شهر استان کبک در کانادا میباشد. این بنا بزرگترین موزه شهر مونترال و یکی از برجسته ترین موزه‌های کانادا میباشد. این موزه در ناحیه تاریخی میدان طلایی مایل در امتداد خیابان شربروک قرار گرفته است.

این موزه همراه با پنج نگارخانه در مجموع 53095 مترمربع فضا اشغال کرده است که دارای 13 هزار مترمربع  فضای نمایشگاهی است. با گشایش نگارخانه های جدید در سال 2016 این موزه به هجدهمین موزه هنر در آمریکای شمالی از لحاظ وسعت تبدیل شده‌است. مجموعه دائمی موزه شامل حدود 44 هزار اثر در سال 2013 بوده است. اتاق مطالعه اصلی انجمن هنر، پیشرو میباشد نسبت به کتابخانه‌های موزه‌های امروزین و همچنین قدیمی‌ترین کتابخانه هنر در کانادا محسوب میشود.

بنای موزه هنرهای زیبای مونترال ترکیبی از ساختمان‌های ترمیم شده تاریخی و بنای ساخته شده در دهه 90 میباشد. “موشه سفدی” معمار این موزه یکی از نام‌هایی است که در شهر مونترال آثار قابل تأملی از خود به جا گذاشته است.

نقشه گوگل

مطالب بیشتر