پناهگاه خرس گریزلی کاتزیماتین

پناهگاه خرس گریزلی کاتزیماتین

پناهگاه خرس گریزلی کاتزیماتین در استان بریتیش کلمبیا کانادا قرار دارد و یکی از مراکز حفاظت خرس‌های کانادا از خطر انقراض است. خرسهای گریزلی حیواناتی منزوی و بدور از جمعیت هستند و فقط در زمان تخم ریزی ماهی های قزل آلا در کنار دیگر هم نوعانشان به شکار می روند. خرسهای گریزلی در نوع خودشان خیلی خطرناک هستند ولی در این منطقه به آنها رسیدگی شده و رفتار مهربانی دارند.

این پناهگاه با طبیعت و حیات وحش بکر خود همواره میزبان اکوتوریستهای داخلی و خارجی است. مواجه با یک خرس گنده یکی از تجربیات فراموش نشدنی در این محل است که برای هیچکس قابل تصور نباشد.

شکار خرس در این منطقه ممنوع است و شکار سایر حیوانات وحشی باید در ارتفاع بالاتر از 1000 متر انجام شود.

مطالب بیشتر