کلیسای سانتا ماریا دل پوپولو ایتالیا

کلیسای سانتا ماریا دل پوپولو ایتالیا | Basilica Of Santa Maria Del Popolo Of Italy

پاپ پاسکال در سال 1909 بر روی مقبره ای قدیمی کلیسای کوچکی به نام باسیلیکای سانتا ماریا دل پوپولو ساخت که این عبارت از لغت لاتین Populus به معنی محبوب گرفته شده که اشاره به درختی در آن مکان دارد. بر اساس برخی دیگر از منابع نام دل پوپولو که به معنی متعلق به مردم است احتمالا ریشه در سرمایه هایی که مردم رم برای ساخت این کلیسا گذاشته بودند، دارد.

این کلیسای کوچک در سالهای 1427 تا 1477 با سبک معماری رنسانسی ایتالیایی بازسازی شد اما بین سالهای 1655 تا 1660 به دستور پاپ الکساندر نمای بیرونی آن به سبک باروک بازسازی گشت.

پینتوریکیو بین سالهای 1508 تا 1509 نقاشی دیواری طاق که تاجگذاری مریم مقدس، چهارمولف انجمن، چهار زن غیب گو و پدران کلیسا را به تصویر کشیده و آن را به کلیسا تقدیم میکند.

اولین دعاخانه موجود در کلیسا که در جناح شمالی آن قرار دارد به خاطر وجود نقاشی که توسط هنرمند کاراواجو بین سالهای 1600 تا 1601 کشیده شده اند معروف میباشد. این نقاشی دو رویداد مهم در زندگی قدیس های محافظ رم را یعنی مصلوب شدن سن پیترو و سقوط سینت پاول را به تصویر میکشد.

نقاشی محراب این دعاخانه که تصویرگر عروج مریم مقدس میباشد توسط Annibale Carracci کشیده شده است و دعاخانه Chigi بین سالهای 1513 تا 1516 توسط رافائل هنرمند معروف تزئین شده است که به علت فوت وی و نیمه تمام ماندن کارش کار این دعاخانه توسط برنینی تکمیل شد.

این کلیسا آثار زیادی از هنرمندان مشهوری چون: رافائل، جیان لورنزو برنینی، کاراواجو، الساندرو آلگاردی، پنیتوریکیو، دونانو برامانته و … در خود جای داده است.

نقشه گوگل